ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ CPM

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ CPM


bodyhealth-831
ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ CPM

Η χρήση της ισοκινητικής άσκησης είτε στον εργοδυναμικό έλεγχο είτε στη διαδικασία της αποκατάστασης είναι  ένα επιπλέον χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του θεραπευτή για την επίτευξη των στόχων του. Το ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ CPM συμβάλλει στην ακριβή αξιολόγηση και αποκατάσταση όλων των αρθρώσεων και των αντίστοιχων μυϊκών τους ομάδων με σωστά δεδομένα και ασφαλή άσκηση, κάνουν την ισοκίνηση απαραίτητο εργαλείο για κάθε θεραπευτή.