ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πλατφόρμα Ιδιοδεκτικότητας

bodyhealth-761

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι συνδετικοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα στην ποδοκνημική άρθρωση και στο γόνατο, συχνά προκαλούν ελλείμματα στην ιδιοδεκτική ικανότητα της τραυματισμένης άρθρωσης.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η πλατφόρμα ιδιοδεκτικότητας συνιστάται σαν μέσο πρόληψης, καθώς βελτιώνει την αρθρική κινητικότητα και τις ιδιοδεκτικές ικανότητες του ασθενή.

Επανάκτηση της ισορροπίας και κίνησης μετά από νευρολογικά προβλήματα καθώς και σε τραυματισμούς κάτω άκρων, διαστρέμματος, μετεγχειρητικές καταστάσεις, προβλήματα σπονδυλικής στήλης