Η συσκευή PAPIMI (TM) (Ion Magnetic Conductor / Ιοντικός Μαγνητικός Επαγωγέας)

Ανήκει στην ίδια κατηγορία με τις συσκευές του Nikola Tesla και του D’ Arsonval, που έγιναν πολύ δημοφιλείς στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, κατακτώντας κάθε Νοσοκομείο και Ιατρικό Κέντρο, λόγω των καταπληκτικών και πολλαπλών ενδείξεων και αποτελεσμάτων που προσέφεραν.

Μεταγενέστερα, οι συσκευές αυτές ονομάστηκαν “Διαθερμικές” Συσκευές (Βραχέων Κυμάτων) με σκοπό τη βαθιά θερμική διήθηση, όπως επίσης και “Ηλεκτρο-χειρουργο-διαθερμικές”, με σκοπό τις χειρουργικές ανάγκες.

bodyhealth (23)

PAPIMI

 

Ο σύγχρονος επιστημονικός όρος για τις συσκευές αυτές είναι: “Συσκευές Νανοπαλμικού Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου”, πολύ χαμηλής συχνότητας και ενέργειας. Στην ίδια κατηγορία, αν εξαιρέσουμε την αποδιδομένη ενέργεια, ανήκουν τα σύγχρονα νανοπαλμικά Coagulators, καθώς και τα νανοπαλμικά LASERS, τα οποία άρχισαν να επανέρχονται στο χώρο τής Φυσικής Ιατρικής.

 

Τυπικά, η συσκευή ΡΑΡΙΜΙ™ μπορεί να οριστεί σαν “Διαθερμική” Συσκευή Βραχέων Κυμάτων, με σκοπό την σύντομη (νανοπαλμική) βαθιά διήθηση, όπως είναι οι πρωτότυπες, γνωστές και κλασικές (Spark) Διαθερμικές Συσκευές. Ωστόσο η συσκευή ΡΑΡΙΜΙ™ είναι το τεχνολογικό αποτέλεσμα μελέτης, σύγκρισης και έρευνας, όλης τής προηγουμένης εμπειρίας, σε συνδυασμό με την τελευταία σχετική τεχνολογία και επιστημονική γνώση. Σκοπός της είναι η ασφάλεια ασθενή και χειριστή, αλλά και η υψηλή απόδοση. Φυσικά, η σύγχρονη συσκευή ΡΑΡΙΜΙ™ υπερέχει κατά πολύ από τίς αντίστοιχες παλαιότερες συσκευές και ως προς τα δύο: ασφάλεια και απόδοση, με παντελή έλλειψη παρενεργειών και γενικώς κινδύνων.

 

Η Συσκευή ΡΑΡΙΜΙ™ υπερέχει κατά πολύ από όλες τις προγενέστερες συσκευές.

 

Επίσης, η συσκευή “ΡΑΡΙΜΙ™” έχει συγκριθεί με όλες τις αντίστοιχες σύγχρονες συσκευές στο Health Restoration Center, στο National Pain Center, στο International Pain Research Institute (των ΗΠΑ) και σε πολλά άλλα Κέντρα στις περιοχές: Λος Αντζελες, Σαν Ντιέγκο, Βορείου Μεξικού, Καναδά και Ευρώπης. Ευρέθηκε δε ότι, υπερέχει ασύγκριτα από τις συσκευές αυτές, με αποτελέσματα από εκατό έως χίλιες φορές πιο γρήγορα, πιο εντυπωσιακά και απολύτως ασφαλή.

 

Η υπεροχή τής συσκευής ΡΑΡΙΜΙ™ οφείλεται στο ότι, οι νανοπαλμοί της είναι, μέχρι στιγμής, μοναδικοί ως προς την ταχύτητα, τη στιγμιαία ισχύ και την ελάχιστη χρονική διάρκεια (εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου), ενώ η διατιθεμένη θερμική ενέργεια των νανοπαλμών είναι πρακτικά μηδέν. Οι νανοπαλμοί τής συσκευής ΡΑΡ ΙΜΙ™ είναι ελαχίστης διαρκείας, με συνέπεια να μη δίδεται πρακτικά θερμότητα. Έτσι, δεν υπάρχει θέμα θερμοπληξίας και θερμικών βλαβών, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνεται το φαινόμενο της βιολογικής σύνθεσης, που εξαρτάται από τη βιο-ενεργοποίηση εσωτερικών βαθμών ελευθερίας των μορίων. Επίσης, οι νανοπαλμοί τής συσκευής ΡΑΡ ΙΜΙ™ προκαλούν βιο-ενεργοποίηση των πυρήνων ατόμων (Πυρηνικός Βιο-Συντονισμός και Βιο-Διέγερση (Π.ΒΣ.ΒΔ.).

 

Η διαφορά των παραμέτρων τής ΡΑΡΙΜΙ™ , καθώς και η υπεροχή των αποτελεσμάτων από τις αντίστοιχες συσκευές, θεωρητικά οφείλεται στην υπεροχή των παραμέτρων της αυτών, οι οποίες αποτελούν μοναδικό επίτευγμα υψηλών απαιτήσεων και υψηλής τεχνολογίας. Η επιλογή των παραμέτρων αυτών στηρίζεται στην εξής θεωρία μας:

 

Ὀσο οι ηλεκτρομαγνητικοί νανοπαλμοί είναι όλο και βραχυτέρας διαρκείας (στιγμιαίοι), και μικροτέρας μέσης ισχύος, τόσο μεγαλύτερη είναι η βιο-ενεργοποίηση των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας των μορίων (και του προκαλουμένου Πυρηνικού Βιο-Συντονισμού και Βιο-Διέγερσης, Π.ΒΣ.ΒΔ.), που είναι παράγοντες βιοσύνθεσης, και όσο μικρότερη είναι η διαχεομένη θερμότης (παράγων βιο-αποσύνθεσης), τόσο καλύτερα τα βιολογικά αποτελέσματα.

Η ενεργοποίηση των εξωτερικών βαθμών ελευθερίας των μορίων, εκφράζεται σαν θερμότητα και καταγράφεται από τα συμβατικά θερμόμετρα. Επιταχύνει δε, χημικές δραστηριότητες, που οδηγούν στην αποσύνθεση μακρομορίων (φαινόμενο υπερθέρμανσης, θερμικής διάσπασης, θερμικής αποσύνθεσης, πυρόλυσης, πυράκτωσης, κατάκαυσης, εγκαύματος, τήξης, εξαέρωσης, ιονισμού, ατομικής διάσπασης) και τελικά, αποσύνθεσης της ύλης. Εξάλλου, η θερμική ικανότητα προς διάσπαση, φαίνεται και από το γεγονός ότι, με αρκετά υψηλή θερμοκρασία, τελικά διασπώνται όλοι οι δεσμοί των στερεών και έχουμε το φαινόμενο τής τήξεως, καθώς και όλοι οι δεσμοί των υγρών και έχουμε το φαινόμενο τής εξαέρωσης, χωρίς καμία γνωστή εξαίρεση για όλα τα σώματα, ώστε τελικά, με αρκετά υψηλή θερμοκρασία, να έχουμε το φαινόμενο της διάσπασης της ύλης σε ατομικό επίπεδο, ή διάλυσης ( κατάσταση “πλάσματος”)

 

Απεναντίας, η βιο-ενεργοποίηση εσωτερικών βαθμών ελευθερίας των μορίων και τού Π.ΒΣ.ΒΔ. δεν καταγράφεται από συμβατικά θερμόμετρα, επιταχύνει όμως δραστηριότητες που οδηγούν στη σύνθεση μακρομορίων, πχ.: φαινόμενο Μίλλερ, σύνθεση χλωροφύλλης, βιολογικές λειτουργίες ζώσης ύλης, κυττάρου, κλπ.

 

Η ενέργεια που κατανέμεται ανάμεσα στους εξωτερικούς βαθμούς ελευθερίας, αντιστοιχεί κατά κανόνα στην ενέργεια θερμότητας. Η βιο-ενέργεια που κατανέμεται ανάμεσα στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας και την βιο-ενέργεια τού Π.ΒΣ.ΒΔ., εκφράζει την Βιο-Ενέργεια ενός συστήματος”.

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΑΡΙΜΙ™

 

Το μαγνητικό πεδίο (φυσικό μαγνητικό πεδίο τής Γης, κ.λ.π.), σε αντίθεση με το ηλεκτρικό ή το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, διεισδύει ανεμπόδιστα σχεδόν παντού. Έτσι, όταν το πηνίο της συσκευής επιδρά σ’ έναν ιστό, το ασθενές μαγνητικό πεδίο της εκτείνεται και εισέρχεται στον ιστό αυτόν, ωσάν ο ιστός να μην προβάλλει καμία αντίσταση.

 

Το εισερχόμενο μαγνητικό πεδίο μεταβάλλεται ταχύτατα. Γεννιέται και εξαφανίζεται σε ελάχιστο χρόνο. Από το νόμο της επαγωγής τού Faraday, γνωρίζουμε ότι ένα μαγνητικό πεδίο εξαφανιζόμενο, αφήνει στη θέση του ένα κυκλικό, ηλεκτρικό πεδίο. Έτσι βαθιά μέσα στον ιστό γεννιούνται ηλεκτρικά πεδία, από τη διείσδυση και απόσβεση τού μαγνητικού πεδίου.Με έναν άλλο συμβατικό τρόπο, τα επαγόμενα τοιουτοτρόπως ηλεκτρικά πεδία, θα ήταν αδύνατον να διεισδύσουν από έξω διότι η αγώγιμη επιφάνεια ενός ιστού (από το νόμο τού Gauss), αποτελεί έναν αδιαπέραστο θώρακα γνωστό σαν: “κλωβό Faraday”.

Επίσης, ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δεν διεισδύει βαθιά σε έναν ιστό, λόγω του γνωστού επιδερμικού φαινομένου: “Skin Effect”.

 

Κατά συνέπεια, ο μόνος δυνατός τρόπος για την είσοδο ηλεκτρομαγνητικής ενεργείας σε έναν ιστό, φαίνεται να είναι το μαγνητικό πεδίο, και ιδιαίτερα το πολύ χαμηλής συχνότητας ενέργειας, αλλά υψηλής βιοενέργειας, της συσκευής PAP ΙΜΙ.

bodyhealth-18

PAPIMI

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της Συσκευής PAPIMI™

 

Σύμφωνα με παρατηρήσεις μεγάλου αριθμού ασθενών και ζώων, στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο «Παπανικολάου» του Νοσοκομείου “Άγιος Σάββας”, στη β’ Παθολογική Κλινική τού Νοσοκομείου “Παπαδημητρίου” Μελισσίων, στο Health Restoration Center, στο National Pain Research Institute (των ΗΠΑ), καθώς και σε πολλά άλλα Κέντρα των περιοχών Λος Άντζελες, Σαν Ντιέγκο, Βορείου Μεξικού, Καναδά και Ευρώπης, απεδείχθη ότι η συσκευή ΡΑΡ ΙΜΙ™ έχει σημαντικού βαθμού θεραπευτικά αποτελέσματα, όπως άλλωστε αναφέρονται αυτά και στη Βιβλιογραφία:

 

 1. Αθλητικές Κακώσεις.
 2. Αρθρίτιδες.
 3. Φλεγμονώδεις περιπτώσεις με ή χωρίς πόνο (με εξαφάνιση τού οιδήματος).
 4. Τενοντίτιδες.
 5. Μυοσκελετικοί πόνοι.
 6. Διαστρέμματα.
 7. Ταχύτερη αποκατάσταση (περίπου στο 1/4 τού κανονικού χρόνου) οστικών καταγμάτων.
 8. Ταχύτερη επούλωση ατόνων ελκών, χρονιών ή μη.
 9. Γρηγορότερη μέθοδος αποκατάστασης εγκαυμάτων, ουλών και σχετικών πόνων.
 10. Ισχυρότερο αντιοιδηματικό και αντιφλεγμονώδες μέσο, για όλα τα οιδήματα και φλεγμονές.
 11. Οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, αυχενικά σύνδρομα.
 12. Αρθρολύσεις.
 13. Πόνοι, φλεγμονές και οιδήματα, καρκινικής αιτιολογίας. 

 

Αξιοσημείωτες εφαρμογές τής συσκευής ΡΑΡ ΙΜΙ™ είναι:

 

 1. Η Ταχύτατη επούλωση δερματικών αλλοιώσεων (σοβαρά αθλητικά τραύματα, εκδορές,, τομές, εγκαύματα, κ.α.).
 2. Η Ταχύτατη επούλωση οστικών καταγμάτων.
 3. Η Ταχύτατη και αποτελεσματική, αντιφλεγμονώδης, αντιοιδηματική δράση σχεδόν για κάθε περίπτωση (πχ.: σκληροδερμία, αιμορροΐδες, καρκίνους).
 4. Αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης, με διευκόλυνση του μεταβολισμού και εισόδου-εξόδου διαφόρων ιόντων στο κύτταρο (oxygen, drug, nutrient delivery to the cell…).
 5. Αύξηση ενδοκυτταρικής και βιολογικής δραστηριότητας, τόνωση και ανανέωση τού οργανισμού.
 6. Αναγέννηση νευρικού ιστού και ανωτέρων νευρικών κυττάρων.
 7. Εντατικοποίηση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.