ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ FREE4ACT

badisi

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ FREE4ACT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Free4act

Στις ιατρικές εφαρμογές, είναι απαραίτητο να γίνεται αξιολόγηση ορισμένων αντικειμενικών μετρήσεων των κινηματικών χαρακτηριστικών των διαφόρων μερών του σώματος, καθώς και των κινηματικών χαρακτηριστικών του σώματος συνολικά, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα ή να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα κάποιας θεραπείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση της βάδισης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων κάποιας χειρουργικής επέμβασης, για την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς, καθώς και για την επιλογή της καλύτερης θεραπείας.

Υπάρχουν πολλές αξιόπιστες μέθοδοι για την αξιολόγηση της κίνησης ενός ασθενούς. Τα πιο διαδεδομένα είναι οι πελματογράφοι και τα οπτοηλεκτρονικά συστήματα.
Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, ελάχιστα ιατρικά κέντρα χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα, ενώ η μεθοδολογία αυτή παραμένει χρονοβόρα, χρειάζεται πολύ χώρο και διαθέτει περιορισμένα περιθώρια διάγνωσης. Στα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι οι μετρήσεις γίνονται στις τεχνητές συνθήκες του εργαστηρίου, όπου το άτομο που εξετάζεται ενδέχεται να αντιδράσει πολύ διαφορετικά από ό,τι στην καθημερινή του ζωή.

Η ανάλυση της κίνησης χρειάζεται μικρές, φθηνές και εύκολες στη μεταφορά συσκευές, που να μην επηρεάζουν τη συνήθη δραστηριότητα του ατόμου.
Η ομάδα μας ανέπτυξε ένα ασύρματο σύστημα μέτρησης της αδράνειας, για την αξιολόγηση των ασκήσεων και της κινηματικής δραστηριότητας και την εκτέλεση διάγνωσης χωρίς τους περιορισμούς των εργαστηριακών εξετάσεων.
Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη χρήση των αδρανειακών αισθητήρων για τη συνεχή μελέτη της κίνησης εκτός εργαστηρίου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Free4act

Το Free4Act είναι ένα ασύρματο δίκτυο αδρανειακών αισθητήρων, κατασκευασμένο ειδικά για την αξιολόγηση των κινήσεων του ατόμου.

Οι αισθητήρες συνδέονται με ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων (έως 16 αισθητήρες) μέσω της μονάδας εκπομπής ραδιοκυμάτων ZigBee. Κάθε αισθητήρας μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να περιέχει ένα επιταχυνσίμετρο, έναν αισθητήρα μαγνητικών πεδίων και ένα γυροσκόπιο.

DSC_5937_small