υπέρηχοι

 

υπέρηχοι

υπέρηχοι

υπέρηχοι

Οι υπέρυχοι υψηλής συχνότητας ακουστικών κυμάτων δεν γίνονται αντιληπτοί με την ακοή, που έχουν παραχθεί από θερμικές και μη θερμικές φυσιολογικές διεργασίες. Το υπερηχογράφημα μεταδίδεται μέσω του ιστού σε διαμήκη κύματα με θεραπευτικές συχνότητες 1 MHz ή 2 MHz. Η ενέργεια υπερήχων μεταδίδεται μέσω του ιστού σαν ένα υψηλής παράλληλο μετάδοση με μία μη ομοιόμορφη κατανομή της έντασης. Οι υπέρηχοι μεταδίδεται στους ιστούς με δύο τρόπους: συνεχής παλμός κυρίως με θερμική αποτελέσματα, αν και σε χαμηλή ένταση που μπορεί να είναι μηχανική, και διακοπτόμενη μηχανική κυρίως μεταδίδονται αποτελέσματα. Οι θεραπευτικοί υπέρηχοι, όταν εφαρμόζονται σε βιολογικό ιστό, μπορούν να προκαλέσουν κλινικά σημαντικές αλλαγές σε κύτταρα και ιστούς , μέσω θερμικών επιδράσεων προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών και μέσω μηχανικής, προκαλώντας μικρές δονήσεις.

Η fonoforesi είναι μια τεχνική με την οποία θα επιδιώξει την εισαγωγή των φαρμάκων με τη χρήση των υπερήχων στους ιστούς.

Η κλινική εφαρμογή των υπερήχων χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλες μορφές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων ζεστά & κρύα επιθέματα ή ηλεκτρικά ρεύματα.

3 ΜΗζ χρησιμοποιείται για τη θεραπεία εξωτερικών στρωμάτων  του σώματος (δέρμα και το λίπος).

2 MHz είναι χρήσιμη για την αγωγή των μυών.

-1 MHz είναι κατάλληλο για τη θεραπεία τενόντων και τα οστών.