Vidracussor

Vidracussor

bodyhealth-411

Vidracussor

Η θεραπεία με το Vidracurssor γίνεται με κύματα κρουστικών ώσεων , βοηθά μέσα στους ιστούς των μυών και των συνδέσμων . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κινητοποιούνται η Περιτονία και να δημιουργηθεί γρήγορη υπεραιμία στην περιοχή βοηθώντας τα επώδυνα σημεία (trigger points ) να ανακουφιστούν . Ο μυϊκός ιστός αποκτά ελαστικότητα και αυτόματη μείωση του μυϊκού σπασμού . Επίσης τα Vidracurssor κύματα αυξάνουν την λεμφική κυκλοφορία στην περιοχή . Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα στην αύξηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και στην απομάκρυνση των οιδημάτων -φλεγμονών .

bodyhealth-371

Vidracussor